Engeza kuzintandokazi
 
Susa kusukela kuzintandokazi

Ingxenyenamba wokubala. Ukungeza, nekususa, zanda, uhlukanisa izingxenyana zaso.

Amafraktjhini wokubala ungakwazi ukubala izibalo imisebenzi enamafrakshini nezinombolo exubile, ezifana enezela, nekususa, zanda, nekususa nokunciphisa izingxenyana zaso.
Ngoba kuhlaziywa sum, ukukhupha, azale ande ehlukana kukhishwe izingxenyana ezimbili, faka numerator, zifana, ephelele ingxenye ngxenyana yesakhi segazi, futhi ukhethe operation kusuka ohlwini. Faka uphawu negative ngokwengxenye kunamba kokulingana, uma kunesidingo.